Jesion wyniosły - Sandomierska

Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior
Informacje o drzewie

Wolontariusz