Grab pospolity - Janusza Kusocińskiego

Grab pospolity

Carpinus betulus
Opis, uwagi

Posadzony 03.10.2020

Darczyńca

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Informacje o drzewie

Wolontariusz