Skrzydłorzech kaukaski - Bolesława Chrobrego

Skrzydłorzech kaukaski

Petrocarya fraxinifolia
Informacje o drzewie

Wolontariusz