Klon zwyczajny - Bolesława Chrobrego

Klon zwyczajny

Acer platanoides
Opis, uwagi

Mocno zainfekowane jemiołą

Informacje o drzewie

Wolontariusz