Lipa drobnolistna - Park im. Jacka Malczewskiego

Lipa drobnolistna

Tilia cordata
Informacje o drzewie

Wolontariusz