Jarząb pospolity - Staromiejska

Jarząb pospolity

Sorbus aucuparia
Informacje o drzewie

Wolontariusz