Jarząb pospolity - Sandomierska

Jarząb pospolity

Sorbus aucuparia
Opis, uwagi

Pień rozgałęziony na wysokości 13 cm

Informacje o drzewie

Wolontariusz