Dąb bezszypułkowy - Sandomierska

Dąb bezszypułkowy

Quercus petraea
Informacje o drzewie

Wolontariusz