Klon zwyczajny - Pallotyńska

Klon zwyczajny

Acer platanoides
Informacje o drzewie

Wolontariusz