Klon zwyczajny - Pallotyńska

Klon zwyczajny

Acer platanoides
Opis, uwagi

Zauważalne wczesniejsze zolkniecie lisci w stosunku do sąsiednich drzew tego samego gatunku.

Informacje o drzewie

Wolontariusz