Topola osika - 11 Listopada

Topola osika

Populus tremula
Informacje o drzewie

Wolontariusz