Jarząb szwedzki - 11 Listopada

Jarząb szwedzki

Sorbus intermedia
Informacje o drzewie

Wolontariusz