Lipa - 11 Listopada

Lipa

Tilia
Opis, uwagi

Całkowicie obumarła

Informacje o drzewie

Wolontariusz