Jodła - Janusza Kusocińskiego

Jodła

Abies
Opis, uwagi

Szwerina

Informacje o drzewie

Wolontariusz