Lipa - Batalionów Chłopskich

DRZEWO UTRACONE


Lipa

Tilia
Opis, uwagi

Zagrożone wycinką

Informacja o utracie drzewa

Informacje o drzewie

Wolontariusz

Drzewko przytulali

Emilia