Grab pospolity - Czarnoleska

Grab pospolity

Carpinus betulus
Informacje o drzewie

Wolontariusz