Jesion wyniosły - Czarnoleska

Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior
Informacje o drzewie

Wolontariusz