Brzoza brodawkowata - Bolesława Chrobrego

Brzoza brodawkowata

Betula pendula
Opis, uwagi

Posadzone 2019 obumarło

Informacje o drzewie

Wolontariusz