Jarząb pospolity - Bolesława Chrobrego

Jarząb pospolity

Sorbus aucuparia
Informacje o drzewie

Wolontariusz