Jarząb pospolity - Bolesława Chrobrego

Jarząb pospolity

Sorbus aucuparia
Opis, uwagi

Osiedle XV-lecia, skwer przy LO. K.K. Baczyńskiego drzewo posadzone: wrzesień 2019

Informacje o drzewie

Wolontariusz