Brzoza brodawkowata - Park im. Jacka Malczewskiego

Brzoza brodawkowata

Betula pendula
Informacje o drzewie

Wolontariusz

Drzewko przytulali

Zofia