Brzoza brodawkowata - Park im. Jacka Malczewskiego

Brzoza brodawkowata

Betula pendula
Opis, uwagi

Rozkrzewiona u podstawy

Informacje o drzewie

Wolontariusz