Klon zwyczajny - Park Leśniczówka

Klon zwyczajny

Acer platanoides
Informacje o drzewie

Wolontariusz