Klon tatarski - Park Leśniczówka

Klon tatarski

Acer tataricum
Opis, uwagi

Rozkrzewiony na wysokości 90cm.

Informacje o drzewie

Wolontariusz