Klon jawor - Park Leśniczówka

Klon jawor

Acer pseudoplatanus
Opis, uwagi

Obszerna martwica tkanki drzewnej na całej wysokości pnia 1/4

Informacje o drzewie

Wolontariusz