Czeremcha zwyczajna - Wośnicka

Czeremcha zwyczajna

Padus avium
Informacje o drzewie

Wolontariusz