Rajska jabłoń - Wośnicka

Rajska jabłoń

Malus pumila Mill
Informacje o drzewie

Wolontariusz