Glediczja trójcierniowa - Wośnicka

Glediczja trójcierniowa

Gleditsia triacanthos
Informacje o drzewie

Wolontariusz