Lipa drobnolistna - Wośnicka

Lipa drobnolistna

Tilia cordata
Informacje o drzewie

Wolontariusz