Klon jawor - Wośnicka

Klon jawor

Acer pseudoplatanus
Informacje o drzewie

Wolontariusz