Śliwa wiśniowa - Warszawska

Śliwa wiśniowa

Prunus cerasifera
Informacje o drzewie

Wolontariusz