Cis pospolity - Staromiejska

Cis pospolity

Taxus baccata
Opis, uwagi

Cis znajduje się na prywatnej posesji.

Informacje o drzewie

Wolontariusz