Jarząb pospolity - Staromiejska

Jarząb pospolity

Sorbus aucuparia
Opis, uwagi

Drzewko całkowicie obumarłe.

Informacje o drzewie

Wolontariusz