Lipa drobnolistna - Staromiejska

Lipa drobnolistna

Tilia cordata
Informacje o drzewie

Wolontariusz