Klon - Sandomierska

Klon

Acer
Opis, uwagi

pień rizdwojony na wysokości 60 cm.

Informacje o drzewie

Wolontariusz