Klon - Sandomierska

Klon

Acer
Opis, uwagi

pień rizdwojony na wysokości 117 cm

Informacje o drzewie

Wolontariusz