Rajska jabłoń - Sandomierska

Rajska jabłoń

Malus pumila Mill
Informacje o drzewie

Wolontariusz