Jarząb pospolity - Sandomierska

Jarząb pospolity

Sorbus aucuparia
Informacje o drzewie

Wolontariusz