Lipa drobnolistna - Sandomierska

Lipa drobnolistna

Tilia cordata
Informacje o drzewie

Wolontariusz