Brzoza brodawkowata - Sandomierska

Brzoza brodawkowata

Betula pendula
Informacje o drzewie

Wolontariusz