Jarząb pospolity - Sandomierska

Jarząb pospolity

Sorbus aucuparia
Opis, uwagi

Pień rozdwojony

Informacje o drzewie

Wolontariusz