Brzoza brodawkowata - Sandomierska

DRZEWO UTRACONE


Brzoza brodawkowata

Betula pendula
Informacja o utracie drzewa

Drzewo obumarłe, dwa pnie

Informacje o drzewie

Wolontariusz