Klon jawor - Gen. Leopolda Okulickiego

Klon jawor

Acer pseudoplatanus
Informacje o drzewie

Wolontariusz