Glediczja trójcierniowa - Adama Mickiewicza

Glediczja trójcierniowa

Gleditsia triacanthos
Opis, uwagi

Usycha w koronie

Informacje o drzewie

Wolontariusz