Jarząb - 11 Listopada

Jarząb

Sorbus
Opis, uwagi

Obumarłe w calosci

Informacje o drzewie

Wolontariusz