Jarząb - 11 Listopada

Jarząb

Sorbus
Opis, uwagi

Obumarłe w calości

Informacje o drzewie

Wolontariusz