Śliwa wiśniowa - 11 Listopada

Śliwa wiśniowa

Prunus cerasifera
Opis, uwagi

Drzewo dwupniowe rozkrzewione na wysokości 90 cm

Informacje o drzewie

Wolontariusz