Lipa drobnolistna - 11 Listopada

Lipa drobnolistna

Tilia cordata
Informacje o drzewie

Wolontariusz