Jarząb pospolity - 11 Listopada

Jarząb pospolity

Sorbus aucuparia
Opis, uwagi

W 20procentach drzewo obumarłe w koronie

Informacje o drzewie

Wolontariusz