Klon - 11 Listopada

Klon

Acer
Opis, uwagi

Oblamane w koronie

Informacje o drzewie

Wolontariusz